33A+ s.r.o.
  • Budování inteligentní firmy, infrastruktury, města
  • Skokové zvýšení efektivity
  • Eliminace lidských chyb
  • Minimalizace odpadů
  • Zvýšení pružnosti a rychlosti výroby

Zvýšíme efektivitu firem tím, že dáme strojům duši. Technologická společnost 33A+ učí stroje myslet. 33A+ je průkopníkem transformativní digitalizace organizací. Zakladatel Zděnek Havelka je konzultant, expert na Průmysl 4.0, původní profesí architekt. Dlouhodobě se věnuje tématu digitalizace v oblasti průmyslu.

Společnost vytváří autonomní a prediktivní řízení celého výrobního procesu se zpětnou vazbou zaměstnancům a firemnímu informačnímu systému. Základní službou je zvyšování organizační inteligence prostřednictvím datově založené inteligenční platformy A-Smarter. A-Smarter operuje ve dvou modech: v transformačním a operačním. Transformační modus slouží k změření firemní inteligence ve vztahu k firemní efektivitě, k návrhu zvýšení firemní inteligence s cílem zvýšit firemní efektivitu a k řízení projektů zvyšování firemní inteligence. Operační modus spočívá v postupném zapojování datově podporovaných softwarových agentů k zvýšení inteligence a efektivity provozních procesů.

Dlouhodobější vize společnosti 33A+ se chce opírat o technologie blockchainu a těžit z jejich kryptologických algoritmů pro vytváření smart-contracts mezi stroji. Ve finále lze využít těchto technologí pro decentralizovanou spolupráci mezi stroji, která bude pokrývat celý výrobní cyklus výrobku od návrhu až po vyúčtování, což je ve stávajícím přístupu bez technologií blockchainu zatím jen těžko představitelné.

www.33aplus.cz