DRACAR CZ a.s.
  • Patří mezi největší společnosti Moravskoslezského kraje
  • Největší český privátní distributor PHM v Moravskoslezském kraji
  • Tržby pohybující se na hranici 3 miliard Kč ročně
  • Více než 350 zákazníků
  • Provozovatel distribučního terminálu Skrochovice

Společnost DRACAR CZ byla založena roku 2003. Začleněním do skupiny ARMEX v roce 2015 se – s ročním objemem prodaných pohonných hmot převyšujícím 130 milionů litrů – zařadila mezi největší distributory pohonných hmot na severu Moravy.

Ani společnost DRACAR CZ se nikdy neúčastnila podvodných obchodů s pohonnými hmotami, což jí v roce 2011 umožnilo získat od celních orgánů České republiky povolení k provozování daňového skladu ve Skrochovicích u Opavy.

www.dracarcz.cz