Společenská odpovědnost skupiny ARMEX

Společenská odpovědnost

  • Generální partner basketbalového oddílu BK ARMEX Děčín
  • Generální partner boxerského klubu BC ARMEX ROHOVNÍK DĚČÍN
  • Zakladatel Dárcovského fondu ARMEX
  • Podpora občanského sdružení P+P postižení postiženým
  • Podpora vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit

Skupina ARMEX přijímá i svůj díl společenské odpovědnosti. Kromě generálního partnerství dvou nejvýznamnějších děčínských sportovních oddílů, které patří mezi absolutní tuzemskou špičku ve svém odvětví, podporuje i další veřejně prospěšné, sportovní, sociální a kulturní projekty, na které vydává více jak 20 mil. Kč ročně. Patří k nim například automobilový závodní tým TATRA BUGGYRA RACING či občanské sdružení podporující malířskou tvorbu handicapovaných umělců P+P postižení postiženým, jež si pod svou záštitu vzala mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková.

Skupina ARMEX se stala i zakladatelem Dárcovského fondu ARMEX, který svými příspěvky na speciální pomůcky, ubytování, dopravu či školné pomáhá těm mladým lidem mezi 6 a 25 lety, kterým sociální podmínky neumožňují dosáhnout na požadované vzdělání.