TRANSCARGO s.r.o.
  • 70. největší firma v České republice (dle CZECH TOP 100)
  • Největší český privátní distributor pohonných hmot na Moravě
  • Tržby přesahující 6 miliard Kč ročně
  • Téměř 1.000 velkoobchodních a koncových zákazníků
  • Provozovatel distribučního terminálu Čelechovice

Společnost TRANSCARGO, která se součástí skupiny ARMEX stala v roce 2013, se zabývá distribucí pohonných hmot již od roku 1998. K tomu, že byla skupinou ARMEX oslovena, bezesporu přispěla i skutečnost, že se nikdy ve své historii nepodílela na obchodování s pohonnými hmotami s pochybnou legislativní čistotou.

Objem prodaných pohonných hmot společností TRANSCARGO, která má silné postavení především na střední a jižní Moravě, dosahuje cca 300 milionů litrů ročně. Od roku 2016 je provozovatelem distribučního terminálu pohonných hmot v Čelechovicích u Prostějova.

www.transcargo.cz