ARMEX INVEST

Společnost ARMEX INVEST byla založena roku 2006 pro zajišťování investičních projektů společností skupiny ARMEX. K nejvýznamnějším z nich patří průmyslová zóna Lovosice II, ve které by do konce roku 2020 mělo vzniknout na 130.000 m2 skladovacích a výrobních ploch, rozšiřování administrativně-průmyslové zóny ARMEX Děčín-Folknáře, multifunkční objekt v Děčíně-Letné aj.

Zcela zásadní roli hraje ARMEX INVEST rovněž v expanzi sítě kamenných poboček společnosti ARMEX ENERGY, kde zajišťuje nejen jejich samotný výběr a následnou rekonstrukci, ale i správu jejich majetku jako takovou. Přidruženou, nikoliv však nepodstatnou náplní činnosti ARMEX INVEST jsou vlastní developerské projekty, jakým byla např. výstavba rodinných domů v Roudnici-Podluskách.