Společenská odpovědnost

ARMEX GROUP jako největší skupina Ústeckého kraje aktivně přijímá svůj díl společenské odpovědnosti v regionu Děčínska resp. Ústecka. Na veřejně prospěšné, sportovní, sociální a kulturní projekty vydává více než 25 mil. Kč ročně.

Významnou aktivitou podporující region je oficiální partnerství ARMEX GROUP s ligovým basketbalovým klubem BK ARMEX Děčín. Další podporou děčínského sportu je generální partnerství boxerského klubu BC Armex Děčín, který patří mezi absolutní tuzemskou špičku ve svém odvětví. ARMEX GROUP podporuje další sportovní aktivity, jako je např. fitness Tom´s Gym, jemuž poskytne zázemí ve svém novém multifukčním objektu Armex LiveCentrum. Kromě toho ARMEX podporuje i další veřejně prospěšné, sportovní, sociální a kulturní projekty. Například automobilový závodní tým TATRA BUGGYRA RACING či občanské sdružení podporující malířskou tvorbu handicapovaných umělců P+P postižení postiženým, jež si pod svou záštitu vzala mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková.

Další charitativní aktivitou je Dárcovský fond ARMEX ENERGY. Společnost ARMEX ENERGY v rámci aktivit svého dárcovského fondu realizovala v roce 2018 již 4. ročník grantového programu zaměřeného na podporu vzdělání znevýhodněných mladých lidí. Letošní částka 115.000 korun je určena dětem, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. V minulých ročnících společnost ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací rozdělila celkem již 308 tisíc korun. ARMEX ENERGY menšími částkami podpořil řadu dalších charitativních aktivit v regionu Děčínska, jako je například projekt Sociální automobil, který je zaměřen na dopravu hendikepovaných a starých lidí.

Nad rámec výše uvedených hlavních sponzorských aktivit, se společnost podílí rovněž na podpoře jednotlivých kulturních či sportovních akcí konaných v regionu Děčínska, jakými byly např. generální partnerství Mistrovství Čech mužů a žen v kulturistice, podpora projektů „Míříme do Hollywoodu“ či „Letem světem s dámským světem“ děčínského studia DÁMSKÝ SVĚT.